Av konsulter, för konsulter

När Realtime Embedded drog igång verksamheten år 2000, bestämde vi oss för att alltid ha ”riktiga” konsulter: Kompetenta, självgående människor som alltid har kundens bästa för ögonen.

Att leva upp till den ambitionen är inte lätt. Men det går, så länge vi är stränga mot oss själva och är noga med att alla som arbetar här lever upp till de kraven. För oss är kvalitet viktigare än kvantitet.

Vad vi gör

Inbyggda system för styrning och interaktion som finns i produkter av alla möjliga slag idag, var science fiction för bara ett par årtionden sedan. Många av dem tänker användaren knappt på. Här på RTE tänker vi knappt på något annat.

Vi arbetar med produktutveckling, konstruktion och programmering av avancerade inbyggda system. Dessutom anordnar vi skräddarsydda utbildningar, specifikt efter våra kunders behov.