Tjänster

Vi hjälper er verksamhet in i Industri 4.0

Förstärk ditt projekt med en specialist eller ta in ett helt team!

Realtime Embedded (RTE) positionerar Sverige i framkant av en digitaliserad värld. Våra konsulter jobbar med allt som rör inbyggda system, och kan hyras in både i team eller som enskilda specialister för att stötta eller leda ert projekt. Inbyggda system handlar i grund och botten om relationen mellan hårdvara och mjukvara. Att leverera bra lösningar kräver därför djupgående kunskaper om både elektronik och programvaruutveckling.

Nedan kan du läsa mer om olika typer av tjänster vi erbjuder:

 

Genomförande

Vi kan jobba med hela processen av er IoT-implementation – från affärsanalys och förstudie till Industrialisering:

Affärsanalys – Vi analyserar affärsmöjligheterna för er verksamhet förenade med att använda IoT.

Förstudie – Vi utforskar mer i detalj vad särskilda IoT-implementationer och processer kan innebära för er verksamhet. Vi samarbetar i team mellan systemarkitekter, projektledning samt utvecklare för att hitta nya affärsmöjligheter, kostnadsbesparingar eller effektiviseringar, eventuellt i workshop-format.

Proof of Concept / Protoyp – Vi tar fram en prototyp av en IoT-implementation eller process och testar denna inom verksamheten. Resultatet analyseras och vid god ROI sätts en strategi för vidare industrialisering.

Industrialisering – Vi är med och industrialiserar ert nya IoT-erbjudande. Detta kan inkluderar Cloud, Design, Implementering, Uppföljning och Verifiering. Inblandade kompetenser från RTE inkluderar Systemarkitekter, Projektledare och Utvecklare. Vi kan även involvera Utvecklare Backend, Elektronikkonstruktörer samt kompetenser inom Test & verifiering. Genom partners kan vi även tillhandahålla kompetens inom webbutveckling, grafisk design, mekanik, radio och legotillverkare.

Dataanalys – Efter industrialiserings-fasen hjälper vi till med Dataanalys av resultatet samt mäter ROI. Analysen kan sedan kopplas till en ny cykel av IoT-utveckling hos kunden utifrån rådande behov.

 

Systemdesign

Inbyggda system blir alltmer komplexa. Fler och fler saker ska prata med varandra och gränsytorna mellan, och inom, de inbyggda systemen blir allt fler. Det ställer stora krav på designen – särskilt om den också ska vara relevant imorgon.

Programvaruutveckling

Förutom design, utveckling och felsökning, arbetar vi också med board bring-up och rådgivning. Bland annat hjälper vi våra kunder att välja rätt system och/eller CPU-arkitektur.

Vi vågar påstå att vår samlade kompetens inom programmering är unik. Våra utvecklare har stor erfarenhet av arbete med avancerade system med extrema krav på tillförlitlighet, prestanda och säkerhet.
Vi behärskar naturligtvis alla vanligt förekommande programspråk, som C, C++, C# och JAVA. Men vi arbetar även med sådana som är mindre vanligt förekommande, så som ADA, Lisp och ett antal scriptspråk.

Elektronikkonstruktion

Allt vi gör rör integrationen mellan hård- och mjukvara. Våra konstruktörer arbetar både med analog och digital elektronik, utvecklar ”egna” CPU-kort och designar bärarkort för CPU-moduler. Vi arbetar med moderkort, gateways, displaykort, sensorer, styrelektronik och kraftkonstruktion.

På vårt eget kontor använder vi vanligen Altium som design- och CAD-verktyg, men vi behärskar de flesta etablerade CAD-programmen. Utöver gränssnitten mellan elektronik, FPGA och programvara, är våra konstruktörer också vana vid att arbeta med produktionssättning. Självklart kan de hjälpa till med att bygga testsystem både för utveckling och för produktionstest.

FPGA-design

Med FPGA-baserade plattformar öppnar sig fantastiska möjligheter. Så som att utveckla prototyper snabbare och enklare samt att erbjuda olika produkter men med samma hårdvara. FPGA gör det dessutom möjligt och underlättar att framtidssäkra en produkt, genom möjligheten att den ursprungliga hårdvarans funktion relativt enkelt går att flytta till ny hårdvara eftersom den är skriven i RTL-kod. Gränsen mellan hårdvara och mjukvara blir allt suddigare. ”Mjuka processorer” och processorer med flera kärnor öppnar nya möjligheter – och utvecklingen går snabbt framåt.

Konsultförmedling

Genom våra kompetenta och självgående medarbetare hjälper vi våra kunder att effektivisera sina verksamheter eller hitta nya affärsmodeller med hjälp av IoT. Vi har lång erfarenhet av att jobba med att koppla upp svensk industri och har alltid kvalitet i fokus i våra projekt. Förstärk ditt projekt med en specialist eller ta in ett helt team från oss på RTE.

Logga in