Case

Utvalda case vi jobbat med under åren

Från yttre rymden till människans inre

Inbyggda system kan finnas var som helst och gör det också. Våra kunder arbetar inom rymdfart och Life science, inom tele- och datakommunikation, inom fordonsteknik och försvarsindustrin. Men vår del av projekten, det vi kan och brinner för, är inte branschberoende – även om varje projekt förstås har sina förutsättningar, som vi måste kunna i detalj.

Storleksmässigt skiljer sig våra kunder åt. Vissa är multinationella bolag med lång historia, andra är nystartade bolag som bygger sin första produkt. Och vissa är forskningsinstitut, vars intressen inte är kommersiella än.

Logga in