Bioteria

Uppkopplad fettavskiljare

Samhällets förmåga att hantera fett är central för att avlopp, ledningar, reningsverk och vattenförsörjning ska fungera. Bioteria tar sig an både små och stora uppgifter längs med samhällets vattenomlopp. Med hjälp av deras biotekniska applikationer bryts fettet ner i bl a avlopp och golvbrunnar där det annars orsakar igensättningar och lukt. I fettavskiljare, som används av storkök och liknande verksamheter, bryts fettet ner kontinuerligt i tanken där det ansamlas, vilket minskar behovet av tömning med upp till 90% samt minskar risken för driftstörningar och luktproblem.

RTE har utvecklat en lösning som kopplar upp vitala delar i en fettavskiljare mot molnet för att bl a möjliggöra övervakning av drift och effektivisera löpande underhåll.

 

Läs mer på bioteria.se

Fler case

Logga in