Bioteria

Uppkopplad och smart bioteknik skapar samhällsnytta i avloppsledningsnätet

Sedan avloppsledningar började anläggas har fettrikt avloppsvatten orsakat igensättningar i rören, något som än idag utgör en enorm börda och kostnad för moderna städer. Med hjälp av intelligenta system är det nu möjligt att övervaka ledningsnäten i realtid och på distans, vilket förenklar det samhällsviktiga arbete som fetthanteringen omfattar.

För bioteknikföretaget Bioteria Technologies har samarbetet med RTE, Realtime Embedded, inneburit ett stort och avgörande steg närmare företagets vision om smarta, uppkopplade städer med miljövänlig bioteknik i centrum.

– Fetthantering spelar en central roll för att avlopp, reningsverk och vattenförsörjning ska fungera, säger Charlotta Buch, Head of Scientific Affairs på bioteknikföretaget Bioteria Technologies. Alla verksamheter som hanterar mat, som restauranger, skolkök, äldreboende och sjukhus, måste ha en installerad fettavskiljare. Trots detta ställer de stora mängderna fett till problem som stopp i avlopp, vilket leder till att orenat avloppsvatten kommer ut i mark och vattendrag.

Fettavskiljaren, som äntrade marknaden på 1800-talet, var den första effektiva åtgärden mot fett i ledningsnätet för avloppsvatten. Än idag har de den essentiella uppgiften att avskilja fettet innan avloppsvattnet når rören. I över 100 år var både fettavskiljaren och samhällets fetthantering i stort sett oförändrad. Men utvecklingen tog ett språng när Bioteria började utrusta fettavskiljare med bioteknik.

– Vi använder oss av mikroorganismer som under kontrollerade former miljövänligt, effektivt, säkert och hållbart bryter ned fettet på plats i fettavskiljaren, säger Charlotta. Mikroorganismerna ingår som aktiv, levande del i vår tekniska applikation; vårt biosystem.

Vanligtvis behöver fettavskiljare, med eller utan biosystem, regelbundet kontrolleras för att se till att de har tömts och inte gått sönder eller fått stopp. Det är där RTE kommer in i bilden! RTE arbetar med produktutveckling, konstruktion och utveckling av avancerade intelligenta system. Genom att bland annat använda sensorer – och utnyttja synergier med sin forskningsverksamhet inom ramen för EU:s ECSEL-SCOTT – har RTE kopplat upp fettavskiljare till en molntjänst som Bioteria, och Bioterias kunder, kan ta del av i realtid och på distans.

Fördelen för kunden är omedelbar, genom ökad driftsäkerhet, säkerställd kvalitet och möjlighet till egenkontroll. Men samhällsnyttan når långt bortom den enskilda anläggningen.

– RTE hjälper oss realisera vår vision. Det här är nödvändiga åtgärder att vidtaga för ett hållbart samhälle. Genom vårt samarbete nyttjar vi det bästa av vad modern teknik har att erbjuda och inspirerar förhoppningsvis fler att följa vårt exempel! säger Charlotta Buch.

Läs mer på bioteria.se

Fler case

Logga in