DeLaval

"Fjärrstyrda kossor i molnet"

Det är längesedan bonden satt på en pall och handmjölkade. Numera är stora delar av djurhållningen automatiserad och högteknologisk. Med DeLavals nya teknik, InService™ Remote tar mjölkbonden ett stort kliv in i framtiden.

InService™ Remote övervakar hur mjölkningsanläggningen arbetar och fungerar, så att slitage och fel upptäcks i tid. När ett fel upptäcks larmas bonden automatiskt via mobiltelefon och/eller e-mail – och kan åtgärda felet innan det hinner orsaka någon skada. I vissa fall, när DeLaval genom serviceavtal har ansvar för hela driften, kommer felet att vara åtgärdat innan kunden ens har lagt märke till det.

Att InService™ Remote minimerar driftstopp är förstås en viktig anledning till att det är lönsamt. En annan mycket viktig aspekt är att kornas juver är ömtåliga och tack vare att InService™ Remote larmar i god tid vid eventuella avvikelser undviker man skador och veterinärbesök.

I framtiden kommer ytterligare sensortyper att lanseras, vilket gör att systemet kan utökas med nya övervakningsfunktioner. InService™ Remote är modulärt, så att varje installation kan anpassas efter just den kundens behov och enkelt ändras över tid om behoven förändras.

Realtime Embedded levererade systemets System Controller funktionalitet, stod för systemintegrationen och testning. Vi är stolta över att ha bidragit till ett system, som inte bara är tekniskt spännande och gör ekonomisk nytta, utan även kan göra kossornas liv bättre.

Läs mer på delaval.com/sv

Fler case

Logga in