Monivent

System som räddar livet på nyfödda

Ungefär var tionde nyfödd klarar inte av att andas på egen hand. För en del räcker en varsam torkning och stimulering för att de ska börja spontanandas, medan andra kräver konstgjord andning med exempelvis mask och blåsa. På så vis kan de flesta räddas till livet, men vid manuell ventilering kan fel mängd luft och syre ge upphov till lungskador.

Fram till nu har regleringen av luftmängden varit beroende av sjukvårdspersonalens handlag. Monivent ändrar på det. Systemet mäter en rad parametrar, som luftvolym, automatiskt och skickar informationen trådlöst till en extern monitor. På så vis kan barnets behandling hela tiden övervakas med syftet att ge vårdpersonal den information de saknar för att kunna justera sin behandling och uppnå en bättre och skonsammare ventilering.

Tillsammans med vår partner ACTE Solutions har vi på Realtime Embedded levererat en plattform bestående av hårdvara som display, mjukvara och användargränssnitt. Plattformen bygger på en ARM CPU-modul med Linux som operativsystem.

Att få jobba med produkter som Monivent är en ynnest. Det främsta skälet är förstås att det är en produkt som gör så stor och tydlig nytta. Men att få arbeta med unga och engagerade entreprenörer som de bakom Monivent är inte så illa det heller. Vi är stolta över att ha bidragit till framgången och tackar för förtroendet.

Mer om Monivent finns att läsa på monivent.se

Fler case

Logga in