Xertified

Säker industriell IoT

Xertified utvecklar en helt ny lösning för IoT säkerhet som bygger på̊ att både användare och all uppkopplad utrustning, “man and machine”, skall ha unika och obestridliga identiteter som säkert separerar de man litar på̊ från övriga användare. Lösningen bygger på en dedikerad hårdvara som skapar säkerhet för idag osäkrad utrustning som uppgår till mer än 2 miljarder aktiva enheter, ex röntgenapparater, industrirobotar, trafikljus, skrivare och samhällskritisk infrastruktur.

I utvecklingen av lösningen har RTE bidragit med systemdesign, applikations- och mjukvaruutveckling samt operativsystem, kommunikationsprotokoll och kryptohantering. RTE har även tillhandahållit hårdvarunära kompetens och designstöd av managementsystem och säkerhetspolicys.

RTE har bidragit med nyckelkompetens och flexibelt ställt kompetenta resurser till vårt förfogande för att hela tiden flytta projektet framåt i en agil miljö med ett distribuerat team över hela Sverige”, säger Martin Eriksson, VD på Xertified. ”Bredden på kompetens och kunnande har imponerat, och även hur varje konsult snabbt kommit in i projektet och kunnat bidra på kort tid med sina unika färdigheter. Vi ser vår relation med RTE som långsiktig och strategisk då vi utvecklar avancerade IoT lösningar med kopplingar till många teknikområden och därmed behöver förstärka och fördjupa vår kompetens på ett flexibelt sätt.

Läs mer på xertified.com

Fler case

Logga in