Forskning & Utveckling

Kvalificerad FoU bygger kompetens som ger svensk industri konkurrenskraft

”RTE positionerar Sverige i framkant av en digitaliserad värld. Med vår kompetens och förmåga att skapa innovativa lösningar inom industriell IoT är vi en långsiktig partner till svensk industri.”

Vi ser ingenjören som en obotlig pionjärer som alltid söker, undersöker och utvärderar ny kunskap för att försäkra sig om att kunna ta nästa steg. Vi tänker alltid stort – ”Vad är slutmålet”, men vi börjar alltid smått – ”Var finns svårigheterna ?”. Forskningsprojekten och akademiskanätverken är vår källa till kunskap. Att bygga kompetens tillsammans är en central del i vår företagskultur och medarbetarsakpet. Kompetens bygger man genom att lära av varandra, mellan kollegor, universitet, högskolor, partners och kunder.

RTE har sedan 2010 och Artemis-SMECY kontinuerligt investerat tid i forskning. I samband med starten av Artemis DEWI 2014 ökade vi takten i en strategisk satsning som ledande inom Industriell IoT. Artemis-DEWI, ECSEL-SCOTT & ECSEL-InSecTT är alla projekt med inrikting mot Industriell IoT med fokus på bland annat tillförlitlighet, säkerhet och robusthet. RTE är A-medlem i Artemis Industry Association och därmed kvalificerad forskningspartner.

Det långsiktigt strategiska forskningssamarbetet har resulterat i case som Bioteria där vi tydligt kan påvisa synergieffekter för projektet och därmed Svensk industri.

 

Logga in