Internet of Things/Industry 4.0

Det alla andra pratar om har vi redan gjort

Internet of Things (IoT), eller sakernas Internet, sägs vara framtiden. Vi håller inte med, för vi är redan där. Men vanligare kommer det att bli, det är sant. År 2020 förutspåddes 50 miljarder ting och system kommunicera med varandra över Internet. Fullt så många är de inte än.

De system vi utvecklar innefattar sensorer av olika slag, som gyron, temperatursensorer eller kameror. Dessa kommunicerar med varandra, eller med andra system, gateways eller direkt med någon server/molnlösning.

Sensorerna samlar in information, som kan användas till allehanda saker. De kan till exempel ge säkrare drift och effektivare service av maskiner och system, genom att larma redan innan de slits ut. På så vis kan enkel service göra att en svår reparation aldrig behövs.

Andra system använder realtidsinformation om varuflöden för att optimera lagerhållning. Det kan spara stora pengar genom effektivare logistik. Men data från produkter kan också ge information om hur system används, så att framtida versioner kan anpassas efter detta och ge en bättre, mer användaranpassad produkt.

Om du fokuserar på paketeringen, så tar vi hand om innehållet

Vi på Realtime Embedded tar gärna ansvar för ditt Internet of Things (IoT)-projekt. Vi ser till att systemet designas på ett innovativt sätt, utan att ge avkall på tillförlitlighet och säkerhet. Vår utvecklingsavdelning tar hand om hela ditt projekt (eller delar av det) och utvecklar de sensorer och gateways, som är kärnan i systemet. Vi säkerställer att kommunikationen fungerar, oavsett om det är via kabel eller trådlöst. Och självklart ser vi till att systemet är designat så att det är säkert och lätt att underhålla och uppdatera.

Säkerhet– viktigare än någonsin

Internet of Things öppnar enorma affärsmöjligheter. Men fler ständigt uppkopplade system innebär också att ett helt nytt säkerhetstänk behövs.

Många system innehåller ”säkerhetshål”. Framför allt gäller det system som inte redan från början är designade för att vara uppkopplade mot Internet. Vi hjälper självklart våra kunder att undvika riskerna genom långsiktiga säkerhetsstrategier, uppdateringar av hela system och regelbundna säkerhetsanalyser.

Vårt arbete för att utveckla Internet of Things (IoT)

Realtime Embedded arbetar inte bara för att våra egna kunder ska dra största, möjliga nytta av IoT. Vi arbetar också för att fler svenska företag ska dra nytta av utvecklingen och för att Sverige ska bli världens ledande IoT-nation.

Därför är vi engagerade i Swedish M2M Services Enablers, eller SMSE som det också kallas. Det är en sammanslutning av svenska start-up-företag inom IoT-sektorn, vars mål är att marknadsföra och utveckla Sverige inom IoT.

Vi är också medlemmar i IoT Sverige, ett strategiskt forskningsprogram, som syftar till att göra Sverige till världens bästa IoT-nation.

Läs mer på swedishm2m.se och www.iotsverige.se

Logga in