IOT barometer 2017

Nästan alla tycker att IoT är viktigt men bara en tredjedel anser att deras företag nyttjar fördelarna med tekniken.

Skälet till att introducera IoT-lösningar är primärt baserat på kundens krav och önskningar. Det handlar mindre om egna möjligheter till ökade intäkter. Det visar Telenor Connexions undersökning ”IoT Barometer 2017” som sändes ut till totalt 651 beslutsfattare via NyTeknik och Affärsvärlden.

I undersökningen uppgav samtidigt 1 av 5 att de överväger att ändra sin affärsmodell baserat på IoT-lösningar framåt.

Mer intressanta lärdomar att dra från undersökningen:

  • 28 % har i någon mening ’prövat på’ IoT i sina organisationer
  • Företag som inte har investerat i IoT ännu anger resurser och att de inte ser någon komersiell fördel som skäl
  • 1/3 av respondenterna har planterat någon form av IoT-investering under kommande år
  • Hinder för framgång i IoT-projekt anses vara begränsad kompetens internt
  • Ansvaret för IoT uppges vara VD (31%), R&D/ Business Development (22%) och CTO (20%)

Läs hela undersökningen: Survey: IoT Barometer Sweden 2017

Logga in