Om oss

Vi vill hjälpa er med nya affärsmöjligheter inom IoT

Realtime Embedded AB
Rosterigränd 4
117 61 Stockholm

Realtime Embedded (RTE) positionerar Sverige i framkant av en digitaliserad värld. Vi gör det genom vår kompetens och förmåga att skapa innovativa lösningar inom IoT. Sedan starten 2000 har vi varit en partner till svensk industri. Sedan 2010 har vi även arbetat i forskningsprojekt med finansieringsstöd från EU & Vinnova.

Vad vi gör

På RTE hjälper vi våra kunder att hitta nya affärsmöjligheter med hjälp av IoT-teknik. Vi arbetar med inbyggda system för styrning och interaktion i olika produkter och enheter, med fokus på industrin. Vi produktutvecklar, konstruerar och programmerar avancerade inbyggda system.

Vi stödjer dessutom våra kunder som önskar förstärka sina projekt med en eller flera externa konsulter med specialistkompetens samt anordnar skräddarsydda kundutbildningar.

Våra kunder

Våra kunder finns i en rad olika branscher – från ren IT-miljö, bank och finans, life science, telekom, datakommunikation, fordon, försvar och medicinteknik. Vi jobbar med allt från små nybildade bolag och forskningsinstitut till stora multinationella koncerner.

Våra konsulter i fokus

När Realtime Embedded drog igång verksamheten år 2000 bestämde vi oss för att låta våra konsulter fronta verksamheten. Genom våra kompetenta och självgående medarbetare hjälper vi våra kunder att effektivisera sina verksamheter eller hitta nya affärsmodeller med hjälp av IoT. Vi har lång erfarenhet av att jobba med att koppla upp svensk industri och har alltid kvalitet i fokus i våra projekt.

Våra värderingar

Kompetens – Bred kunskap och erfarenhet ger mervärde

Innovation – Erfarenhet och forskning skapar förutsättningar för kreativa lösningar

Trovärdighet – Vi har tydlig, öppen och inkluderande kommunikation

Samarbete – Att arbeta tillsammans utvecklar värdefulla relationer och ger bästa resultatet

Forskning & Utveckling

Eftersom vi skapar framtidens produkter och system, kretsar en hel del av vår verksamhet kring FoU. Det är avgörande för att utveckla företaget. Vi investerar kontinuerligt i FoU och deltar i EU-finansierade forskningsprojekt. Dessutom samarbetar vi med universitet, högskolor och andra specialister, för att bygga en företagskultur där lärandet är en integrerad del av verksamheten. Vårt arbete med FoU ger oss möjlighet att utveckla våra kunskaper och utforska den allra senaste tekniken. Denna kunskap delar vi sedan med våra kunder och partners genom utbildningar, seminarium, artiklar och workshops. Läs mer här.

 

Logga in