Secure Connected Trustable Things (SCoTT) White Paper – Executive Summary

SCOTT – ett säkert sakernas internet (IoT)

Digitalisering är en genomgripande trend inom de flesta samhällssektorer sedan ett antal år tillbaka. Som en del av digitaliseringen inom industri ser vi att Internet of Things (IoT), dvs sakernas internet, kommer starkt som trend. Internet of Things (IoT) är en generell benämning på saker som med inbyggd elektronik kan styras och utbyta data över nätet – allt från kylskåp och klockor till fordon och industriella maskiner.

Drivkrafterna varierar men de två mest framträdande är kostnadsbesparingar och nya möjligheter. Exempel på besparingar:

  • Personalen kan hantera flera anläggningar
  • Komponenter byts ut när det behövs – varken i onödan eller för sent för att undvika stillestånd

Vad gäller nya möjligheter så är det bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra utan att finnas på plats. I framtiden förväntas artificiell intelligens finnas som en naturlig del av IoT.


Översiktlig referensarkitektur

RTE har som en del av det EU-finansierade forskningsprojektet SCOTT (Secure Connected Trustable Things), tillsammans med bl.a. KTH, Ericsson och Telenor, designat en referensarkitektur för IoT-system. Centrala delar i SCOTT-projektet på EU-nivå var säkerhet och trovärdighet för uppkopplade saker. För projektet på RTE betyder det att fokus för referensarkitekturen är skalbarhet, generaliserbarhet, driftsäkerhet och cybersäkerhet.

Arkitekturen har för närvarande realiserats för två system, där det ena utgörs av SCOTT-projektets egen fysiska miljö och det andra av ett industriellt IoT-system i bruk hos en kund. Ett mål för
utformandet av arkitekturen har varit att den ska vara lätt att återanvända för olika typer av IoT-implementationer och lösningar.


Demonstrator hos RTE

SCOTT-projektets fysiska miljö är ett uppkopplat akvarium, vilket även under arbetets gång fungerat som labbmiljö för att verifiera att referens-arkitekturen uppfyller våra hårt ställda krav. Ur ett allmänt IoT-perspektiv symboliserar akvariet en installation – en byggnad eller maskin – där någon form av behov av datainsamling och styrning finns. Den insamlade datan kan sedan användas för att reglera olika tillstånd i installationen. I akvariet samlas data in via ett antal sensorer (temperaturer, kamera), och vi har möjlighet att kontrollera tillstånd i akvariet som exempelvis belysningen.

Grafiskt användargränssnitt

Det grafiska användargränssnittet visar både nuvarande och historiska temperaturvärden. Schema för belysningen kan ändras och det finns två larmgränser kopplade till vattentemperaturen. Bilden från kameran uppdateras varje minut.

Logga in