Artemis – PaPP
2012-09 — 2015-10

Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Systems

The project aims at making performance predictable for parallel applications on heterogeneous parallel platforms. Performance should be predictable in every development phase, from the modeling of the system, over its implementation and through to its execution.

Ett Europeiskt forskningsprojekt med fokus på förutsägbar prestanda för parallella applikationer på hetrogena paralella plattformar. Målet är förutsägbar prestanda i varje utvecklingsfas, från systemutveckling till implementation och exekvering.

https://artemis-ia.eu/project/44-papp.html

Projektets löptid: 2012-09  – 2015-10

Logga in