Artemis – DEWI
2014-03 — 2017-04

DEWI (Dependable Embedded Wireless Infrastructure) 

DEWI vill främja Europas ledande position inom inbyggda, trådlösa system och smarta (mobila) miljöer för både personliga och professionella användare. Genom att vara en del tillsammans med bland andra Volvo håller vi oss alltid med nya lösningar för att skapa än bättre lösningar för våra kunder.

Läs mer om DEWI på projektets hemsida här.

https://artemis-ia.eu/project/54-dewi.html

Projektets löptid: 2014-03  – 2017-04

Logga in