TECoSA
2020-03 —

Center for Trustworthy Edge Computing Systems and Applications

TECoSA är ett nytt Vinnova-centrum som i samarbete med KTH och 13 industripartners. Syftet är att tillhandahålla metoder, verktyg och teorier för att bygga säkra och förutsägbara system som baseras på edge computing. Vi på RTE är en av de 13 samarbetsparterna och vi kommer att fokusera på säkerhet.

2KTH tillsammans med Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning om bland annat batterier, edge computing, nya läkemedel och materialteknik för hållbar omställning.

 

Kompetensområdet TECoSA (Trustworthy Edge Computing Systems and Applications) behandlar digitaliseringen av industrin som har en stor utmaning i den ökande mängden mjukvara och data som behöver hanteras i samband med att antalet distribuerade enheter och kraven på deras tillgänglighet ökar. Det skalar inte att hantera detta enbart på enheterna eller i molnet. TECoSA har identifierat utmaningar och forskningsmål kring en arkitektur baserad på edge computing. Då det är centralt att system och applikationer är tillförlitliga för att få bred acceptans har TECoSA tre spår för att addressera detta: Predictability, Security och Safety där vi på RTE fokuserar på Security.

Läs mer på hemsidan för TECoSA här>>

Logga in