Tjänster

Vi hjälper er verksamhet in i Industri 4.0

Förstärk ditt projekt med en specialist eller ta in ett helt team!

Realtime Embedded (RTE) positionerar Sverige i framkant av en digitaliserad värld. Våra konsulter jobbar med allt som rör inbyggda system, och kan hyras in både i team eller som enskilda specialister för att stötta eller leda ert projekt. Inbyggda system handlar i grund och botten om relationen mellan hårdvara och mjukvara. Att leverera bra lösningar kräver därför djupgående kunskaper om både elektronik och programvaruutveckling.

För dig som önskar förstärka ditt projekt med en konsult har vi en väl etablerad process som garanterar ”rätt man/kvinna på rätt plats”. Vid en förfrågan gör vi tillsammans en detaljerad kravspecifikation som väger in samtliga krav. Våra partners är i regel egna företagare eller mindre konsultföretag med lång erfarenhet och hög kvalité.

Fördelar med konsultförmedling:

  • Tillgång till en stor kvalitetssäkrad CV-databas.
  • Företagen får snabb tillgång till spetskompetens.
  • Med inhyrda konsulter kan en del av de fasta kostnaderna övergå till rörliga kostnader med större flexibilitet som följd.
  • Sökning, matchning och kvalitetssäkring är gjord av Realtime Embedded.

Vid förfrågning eller om mer information önskas kontakta oss.

Nedan kan du läsa mer om hur vi genomför och tar helhetsansvar för en IoT-implementation – från affärsanalys och förstudie till industrialisering.

 

Genomförande

Vi kan jobba med hela processen av er IoT-implementation – från affärsanalys och förstudie till Industrialisering:

Affärsanalys – Vi analyserar affärsmöjligheterna för er verksamhet förenade med att använda IoT.

Förstudie – Vi utforskar mer i detalj vad särskilda IoT-implementationer och processer kan innebära för er verksamhet. Vi samarbetar i team mellan systemarkitekter, projektledning samt utvecklare för att hitta nya affärsmöjligheter, kostnadsbesparingar eller effektiviseringar, eventuellt i workshop-format.

Proof of Concept / Protoyp – Vi tar fram en prototyp av en IoT-implementation eller process och testar denna inom verksamheten. Resultatet analyseras och vid god ROI sätts en strategi för vidare industrialisering.

Industrialisering – Vi är med och industrialiserar ert nya IoT-erbjudande. Detta kan inkludera cloud, design, implementering, uppföljning och verifiering. Inblandade kompetenser från RTE inkluderar systemarkitekter, projektledare och utvecklare. Vi kan även involvera backendutvecklare, elektronikkonstruktörer samt kompetenser inom test och verifiering. Genom partners kan vi även tillhandahålla kompetens inom webbutveckling, grafisk design, mekanik, radio och legotillverkare.

Dataanalys – Efter industrialiseringsfasen hjälper vi till med dataanalys av resultatet samt mäter ROI. Analysen kan sedan kopplas till en ny cykel av IoT-utveckling hos kunden utifrån rådande behov.

Logga in