Kompetenser

Vikten av relevant kompetens är nyckeln till framgångsrika IoT-projekt

Forskning & Utveckling

Eftersom vi skapar framtidens produkter och system, kretsar en hel del av vår verksamhet kring FoU och kompetensutveckling. Det är avgörande för att utveckla företaget. Vi investerar kontinuerligt och deltar i EU-finansierade forskningsprojekt. Dessutom samarbetar vi med universitet, högskolor och andra specialister, för att bygga en företagskultur där lärandet är en integrerad del av verksamheten. Vårt arbete med FoU ger oss möjlighet att utveckla våra kunskaper och utforska den allra senaste tekniken. Denna kunskap delar vi sedan med våra kunder och partners genom utbildningar, seminarium, artiklar och workshops.

InSecTT

Vi är idag stolta över att vara involverade i Intelligent Secure Trustable Things (InSecTT) som ett av få bolag i Sverige. InSecTT är en fortsättning på tidigare projekt initierade av EU och som vi också aktivt deltagit i. En fyra minuter lång introduktionsfilm hittar Du här.

InSecTT är ett samarbetsprojekt med fokus på att förena Artificiell Intelligens (AI) med IoT lösningar (AIoT). AI ökar värdet på IoT med hjälp av Machine Learning genom att transformera data till användbar information, samtidigt som IoT ökar värdet av AI genom uppkoppling och dataflöden. Från Sverige deltar, förutom Realtime Embedded, ABB, Tieto Sweden, RISE, Mälardalens Högskola och KTH i detta Europeiska samarbete. Mer info om projektet finner du här.

SCOTT

SCOTT är ett samarbetsprojekt med fokus på att skapa säkra IoT lösningar. Realtime Embedded tillsammans med bland andra Ericsson, Siemens, Högskolan i Halmstad, Bosch och KTH är en del av detta Europeiska samarbete. Mer info om projektet finner du här.

DEWI

DEWI (Dependable Embedded Wireless Infrastructure) vill främja Europas ledande position inom inbyggda, trådlösa system och smarta (mobila) miljöer för både personliga och professionella användare. Genom att vara en del tillsammans med bland andra Volvo håller vi oss alltid med nya lösningar för att skapa än bättre lösningar för våra kunder. Läs mer om DEWI här.

PaPP

PaPP (Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Systems)
Projektet syftar till att göra prestanda förutsägbar för parallella applikationer på heterogena parallella plattformar. Prestanda ska vara förutsägbar i varje utvecklingsfas, från modellering av systemet, genom implementation och genomförande.

SMECY

SMECY (Smart Multicore Embedded Systems) är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan över 200 organisationer som undersöker effekten av framväxten av multi-core tekniker och dess påverkan på marknaden för inbyggda system under kommande år. Vi tillsammans med bland andra Saab AB och Högskolan i Halmstad lär oss tillsammans för framtidens lösningar. 

Systemdesign

Inbyggda system blir alltmer komplexa. Fler och fler saker ska prata med varandra och gränsytorna mellan, och inom, de inbyggda systemen blir allt fler. Det ställer stora krav på designen – särskilt om den också ska vara relevant imorgon.

Programvaruutveckling

Förutom design, utveckling och felsökning, arbetar vi också med board bring-up och rådgivning. Bland annat hjälper vi våra kunder att välja rätt system och/eller CPU-arkitektur.

Vi vågar påstå att vår samlade kompetens inom programmering är unik. Våra utvecklare har stor erfarenhet av arbete med avancerade system med extrema krav på tillförlitlighet, prestanda och säkerhet.
Vi behärskar naturligtvis alla vanligt förekommande programspråk, som C, C++, C# och JAVA. Men vi arbetar även med sådana som är mindre vanligt förekommande, så som ADA, Lisp och ett antal scriptspråk.

Elektronikkonstruktion

Allt vi gör rör integrationen mellan hård- och mjukvara. Våra konstruktörer arbetar både med analog och digital elektronik, utvecklar ”egna” CPU-kort och designar bärarkort för CPU-moduler. Vi arbetar med moderkort, gateways, displaykort, sensorer, styrelektronik och kraftkonstruktion.

På vårt eget kontor använder vi vanligen Altium som design- och CAD-verktyg, men vi behärskar de flesta etablerade CAD-programmen. Utöver gränssnitten mellan elektronik, FPGA och programvara, är våra konstruktörer också vana vid att arbeta med produktionssättning. Självklart kan de hjälpa till med att bygga testsystem både för utveckling och för produktionstest.

FPGA-design

Med FPGA-baserade plattformar öppnar sig fantastiska möjligheter. Så som att utveckla prototyper snabbare och enklare samt att erbjuda olika produkter men med samma hårdvara. FPGA gör det dessutom möjligt och underlättar att framtidssäkra en produkt, genom möjligheten att den ursprungliga hårdvarans funktion relativt enkelt går att flytta till ny hårdvara eftersom den är skriven i RTL-kod. Gränsen mellan hårdvara och mjukvara blir allt suddigare. ”Mjuka processorer” och processorer med flera kärnor öppnar nya möjligheter – och utvecklingen går snabbt framåt.

Konsultförmedling

Genom våra kompetenta och självgående medarbetare hjälper vi våra kunder att effektivisera sina verksamheter eller hitta nya affärsmodeller med hjälp av IoT. Vi har lång erfarenhet av att jobba med att koppla upp svensk industri och har alltid kvalitet i fokus i våra projekt. Förstärk ditt projekt med en specialist eller ta in ett helt team från oss på RTE.

Logga in